ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Παραμένουν κλειστά τα ΚΑΠΗ και τον Σεπτέμβριο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας έως και τις 30.9.2020 αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά από την  24.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Κατηγορίες:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ