ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Η Περιφέρεια Αττικής, στηρίζει τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Το συνολικό ποσό των 200 εκατομμύριων ευρώ θα δοθεί από την  Περιφέρεια_Αττικής, για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων!

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€ – 50.000€ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 12 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 6 Νοεμβρίου και ώρα 15:00.

Τη σχετική πρόσκληση υπέγραψε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας  παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για θέματα ΕΣΠΑ Γ. Τσακίρη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.