ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Χρηματική ποινή 270.000 ευρώ στο Λατομείο στη «Γούβα Μπατσί» για παράνομες εξορύξεις

Απορρίφθηκε η  προσφυγή της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της απόφασης του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος,  περί επιβολής χρηματικής

ποινής, για καθ’ υποτροπή παράνομη εξόρυξη, επεξεργασία και αποκομιδή αδρανών υλικών με μηχανικά μέσα και εκρηκτικά στη θέση “Γούβα-Μπατσί” .

Στην  προσφεύγουσα εταιρεία «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» επιβλήθηκε χρηματική ποινή συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 €),

ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νότιας Ελλάδας παρακαλείται να προβεί στις δικές του ενέργειες. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά τις σχετικές διατάξεις.

Η απόφαση